Business is booming.

Đoạn văn Nghị luận xã hội : suy nghĩ về tư duy phê phán trong nhà trường

Đoạn văn Nghị luận xã hội: suy nghĩ về tư duy phê phán trong nhà trường

Hướng dẫn

Tuyển tập những đoạn văn mẫu Nghị luận xã hội hay. Trình bày suy nghĩ về tư duy phê phán

Đề bài: Trong bức thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngô Di Lân, du học sinh ở Hà Lan, đã viết như sau: “Trải nghiệm của cháu trong nền giáo dục Việt Nam cho thấy rằng tư duy phê phán trong nhà trường rất yếu và chưa được khuyến khích đúng mực.” Viết đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến trên.

Bài làm:

Theo ý kiến của du học sinh trên, giáo dục Việt Nam không chú ý đến việc khuyến khích tư duy phê phán trong nhà trường. Quả thật, chúng ta không thể phủ nhận vai trò của tư duy phê phán trong việc khơi mở những hướng khác nhau khi nhìn nhận một vấn đề, đưa ra được những câu hỏi thích đáng, rõ ràng, những kết luận và những giải pháp hợp lý, nhằm hoàn thiện tư duy và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thế nhưng không phải lúc nào tranh luận, phê phán cũng tốt; đôi lúc phải cần tiếp thu, lắng nghe. Hơn thế, muốn phát triển tư duy phê phán thì nền giáo dục của chúng ta phải tạo ra những cá nhân có đủ những phẩm chất căn bản để tranh luận và phản biện, cũng như phải tạo ra một môi trường thúc dẩy mọi người dám tranh luận và xem tranh luận là một sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Muốn vậy, mỗi cá nhân cũng cần rèn luyện tư duy phê phán bằng cách phát huy sự tự tin, phải có đủ kiến thức và kĩ năng khi tranh luận và có thái độ văn hóa khi phê phán, tuyệt đối tránh những thiên kiến có khả năng khiến sự phê phán thiếu thách quan, thiếu lí tính.

Xem thêm:  Tả phiên chợ quê em văn tham khảo tuyển chọn lớp 5

Tài liệu sưu tầm

Thầy Phan Danh Hiếu, Nguyễn Phước Bảo Khôi ( chủ biên )

Xem thêm: Bộ đề Nghị luận xã hội 200 chữ: Nghị luận xã hội

Theo Vanmau.top


Comments are closed.