Business is booming.

Đoạn văn Nghị luận xã hội suy nghĩ về vai trò của tài năng trong cuộc sống

Đoạn văn Nghị luận xã hội suy nghĩ về vai trò của tài năng trong cuộc sống

Hướng dẫn

Bộ đề nghị luận xã hội luyện thi THPT Quốc gia môn Văn. Suy nghĩ về ý kiến:Trong cuộc sống, tài năng mới là quan trọng. Đoạn văn NLXH hay.

Đề bài:

Theo tác giả bài viết Mười một bài học mà trường đại học không dạy chúng ta, có một bài học rất quan trọng đó là: “Trong cuộc sống, tài năng mới là quan trọng”. Viết đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến trên.

Bài làm:

Ý kiến trên đã nhấn mạnh đến vai trò quyết định của tài năng đối với sự thành công của mỗi con người trong cuộc sống. Tài năng chính là năng lực đặc biệt, là kĩ năng kĩ xảo ở mức độ cao của con người biểu hiện trong học tập, trong lao động. Không thế phủ nhận tài năng giúp con người có được nhiều lợi thế và dễ dàng đạt được thành công trong học tập, lao động; nó tạo ra khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề khó khăn, có thể làm rất tốt công việc mà ở điều kiện bình thường người khác khó có thể thực hiện. Người có tài có vai trò đặc biệt quan trọng, họ thường là những người đi tiên phong mở đường, dẫn dắt mọi người tiến tới; nhiều khi đóng vai trò quyết định đối với quốc gia, đối với từng ngành, từng địa phương. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên hiểu tài năng là kết quả của nhiều yếu tố năng khiếu bẩm sinh, sự cần cù trong học tập, sự chăm chỉ rèn luyện trong lao động. Đồng thời, bên cạnh việc rèn luyện về nhiều mặt, mỗi cá nhân cần nhận thức được tài năng và đạo đức là hai mặt quan trọng trong việc hoàn thiện nhân cách của con người. Giải quyết tốt mối quan hệ hài hoà, gắn bó giữa hai yếu tố này sẽ giúp con người phát triển toàn diện và có nhiều đóng góp hữu ích cho xã hội.

Xem thêm:  Đề kiểm tra cuối kì II – Đề 14 – Tiếng Việt 4

Thầy Phan Danh Hiếu, Nguyễn Phước Bảo Khôi ( chủ biên )

Xem thêm: Bộ đề Nghị luận xã hội 200 chữ: Nghị luận xã hội

Theo Vanmau.top


Comments are closed.