Business is booming.

Đoạn văn nghị luận xã hội: Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức

Đoạn văn nghị luận xã hội: Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức

Hướng dẫn

Viết đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến sau: “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức” (Albert Einsteìn)

Bài làm

Theo ý của Albert Einstein, tưởng tượng là suy nghĩ sâu hơn, rộng hơn, sáng tạo cái mới dựa trên cái cũ. Không thể phủ nhận tưởng tượng là một trong những đặc điểm tối ưu của nhân loại, đánh dấu bước tiến hoá của chúng ta so với loài vật, nói lên trình độ phát triển của con người. Trí tượng tượng mang lại nhiều lợi ích to lớn cho con người, thậm chí là khỏi nguồn cho những khám phá mới, tri thức mới của nhân loại. Giá trị của tưởng tượng chính là ở việc giúp chúng ta tìm được lối thoát trong hoàn cảnh có vấn để, ngay cả khi không đủ điều kiện để tư duy. Hơn thế, nó cho phép con người hình dung ra được kết quả cuối cùng, từ đó có thế làm nên nhiều điều kì diệu. Thế nhưng, mỗi người cũng cần tỉnh táo. cần phân biệt trí tưởng tượng và ảo tưởng vì ảo tưởng chỉ khiến chúng ta xa rời thực tế, không mang lại lợi ích thiết thực. Trí tưởng tượng cần song hành với tri thức vì thiếu đi một trong hai, con người và xã hội loài người sẽ không thể phát triển toàn diện được. Do vậy, chúng ta cũng nên học hỏi nhiều hơn nữa, luôn ý thức về sự hoàn thiện và phát huy kiến thức có được để sáng tạo cái mới và phải biết tưởng tượng, ước mơ để tạo động lực cho tương lai.

Xem thêm:  Nghị luận ý kiến :thơ không còn nhiều từ, nó cũng không quan tâm đến hình xác của sự sống

Thầy Phan Danh Hiếu, Nguyễn Phước Bảo Khôi ( chủ biên )

Xem thêm: Bộ đề Nghị luận xã hội 200 chữ: Nghị luận xã hội

Theo Vanmau.top


Comments are closed.