Business is booming.

Hãy kể tóm tắt truyện Sự tích Hồ Gươm

Hãy kể tóm tắt truyện Sự tích Hồ Gươm

Gợi ý

Giặc Minh đô hộ nước ta, chúng làm nhiều điều bạo ngược. Lê Lợi dựng cờ tụ nghĩa tại Lam Sơn nhưng ban đầu thế yếu, lực mỏng nên thường bị thua. Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để giết giặc.

Một người đánh cá tên là Lê Thận ba lần kéo lưới đều gặp một thanh sắt, nhìn kĩ hoá ra một lưỡi gươm. Sau đó ít lâu, Lê Lợi bị giặc đuổi, chạy vào rừng bắt được chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa, đem tra vào lưỡi gươm ở nhà Lê Thận thì vừa như in, mới biết đó là gươm thần.

Từ khi có gươm thần, nghĩa quân đánh đâu thắng đấy, cuối cùng đánh tan quân xâm lược.

Một năm sau khi thắng giặc, Lê Lợi đi thuyền chơi hồ Tả Vọng; Long Quân sai Rùa Vàng len đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

Theo Soanbaihay.com

Có thể bạn quan tâm?

  • Trường em có một độỉ bảo vệ cây xanh. Hãy kể lại việc làm của các bạn trong độỉ đó
  • Em hãy kể tóm tắt truyện sự tích Hồ Gươm
  • Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 4: Sự tích Hồ Gươm
  • Kể đôi nét về người anh hùng Lê Lợi
  • Sự tích Hồ Gươm
  • Em hãy dựa vào truyện Lịch Sử Hồ Gươm, mượn lời rùa vàng kể lại lịch sử thanh gươm Hồ Hoàn Kiếm từ ngày ở bờ sông Lam đến ngày về Thăng Long
  • Bức tranh về cảnh đẹp ở nước ta
  • Hướng dẫn cảm thụ văn học bài Cuộc họp của chữ viết – Tiếng việt 3.

>> Xem thêm:  Văn mẫu lớp 6: Tả không khí ngày Tết quê em

Comments are closed.