Business is booming.

Kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu và trả lời những câu hỏi sau: a. Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì? b. Người viết thư viết thêm vào thư diều gì? c. Người bên cạnh kêu lên như thế nào

Kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu và trả lời những câu hỏi sau: a. Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì? b. Người viết thư viết thêm vào thư diều gì? c. Người bên cạnh kêu lên như thế nào

Gợi ý

1. Kể chuyện:

Có một người đang ngồi viết thư tại một bưu điện. Bên cạnh là một người thanh niên không quen biết. Thỉnh thoảng anh thanh niên lại ghé mắt sang đọc trộm. Tức mình, người kia bèn viết vào lá thư một dòng chữ: “Thôi, có người đang đọc trộm thư của tôi viết cho anh, vì vậy tôi không thể viết gì được nữa đâu. Xin dừng bút nhé!”. Người thanh niên giật mình, xẩu hổ vội vàng thanh minh: “Không đúng! Tôi có đọc thư của anh đâu!”

2. Trả lời câu hỏi:

a) Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì?

Người bên cạnh ghé mắt đọc trộm thư.

b) Người viết thư viết thêm vào thư điều gì?

Có người đang đọc trộm thư của tôi viết cho anh, vì vậy tôi dừng bút nhé.

c) Người bên cạnh kêu lên như thế nào?

Không đúng! Tôi có đọc thư của anh đâu!

Theo Soanbaihay.com

Có thể bạn quan tâm?

  • Hướng dẫn cảm thụ văn học bài “Bài tập làm văn” – Tiếng việt 3.
  • Hướng dẫn cảm thụ văn học bài Cậu bé thông minh – Tiếng Việt 3
  • Kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn
  • Kể lại câu chuyện Giấu cày và trả lời câu hỏi: a. Khi được gọi về ăn cơm, bác nông dân nói thế nào? b. Vì sao bác bị vợ trách? c. Khi thấy mất cày, bác làm gì
  • Kể lại câu chuyện Đất quý đất yêu
  • Kể lại một trận đấu vật Sumô
  • Em hãy viết thư thăm một người bạn mà em quý mến
  • Tập làm văn lớp 3: Tuần 15: Luyện tập viết đoạn văn giới thiệu về tổ em

>> Xem thêm:  Em hãy kể về tình cảm của em đối với mẹ em

Comments are closed.