Business is booming.

Kể lại câu chuyện Tôi cũng như bác và trả lời câu hỏi: a. Vì sao nhà văn không đọc được bản thông báo? b. Ông nói gì với người bên cạnh? c. Người đó trả lời ra sao? Câu trả lời có gì đáng buồn cười

Kể lại câu chuyện Tôi cũng như bác và trả lời câu hỏi: a. Vì sao nhà văn không đọc được bản thông báo? b. Ông nói gì với người bên cạnh? c. Người đó trả lời ra sao? Câu trả lời có gì đáng buồn cười

Gợi ý

1 Kể chuyện

Một nhà văn già ra ga mua vé. ông muốn đọc bản thông báo của nhà ga nhưng quên không mang kính nên không đọc được gì. Ông liền nhờ người bên cạnh: “Bác làm ơn đọc hộ tôi bản thông báo này”. Người đàn ông bên cạnh buồn rầu trả lời: “Xin lỗi. Tôi cũng như bác thôi, vì lúc bé không được học nên bây giờ đành chịu mù chữ”.

2. Trả lời câu hỏi

a) Vì sao nhà văn không đọc được bản thông báo?

Vì ông quên không mang kính.

c) Ông nói gì với người bên cạnh?

Bác làm ơn đọc hộ tôi bản thông báo này.

c) Người đó trả lời ra sao? Cầu trả lời có gì đáng buồn cười?

– Người đó trả lời: Tôi cũng như bác thôi, ví lúc bé không được học nên bây giờ đành chịu mù chữ.

– Câu trả lời buồn cười vì người đó tưởng nhà văn cũng mù chữ như mình.

Theo Soanbaihay.com

Có thể bạn quan tâm?

  • Mẹ em mua thuốc bổ gửi biếu bà ở quê. Em hãy giúp mẹ gửi một bức điện báo cho bà để bà biết mà ra nhận
  • Tôi cũng như bác
  • Kể lại câu chuyện Giấu cày và trả lời câu hỏi: a. Khi được gọi về ăn cơm, bác nông dân nói thế nào? b. Vì sao bác bị vợ trách? c. Khi thấy mất cày, bác làm gì
  • Viết một bức thư ngắn cho người thân
  • Viết một điện báo ngắn cho gia đình em để báo tin em đã về quê an toàn
  • Viết một bức thư cho ông bà kể những điều em biết về thành thị
  • Trường em có một độỉ bảo vệ cây xanh. Hãy kể lại việc làm của các bạn trong độỉ đó
  • Viết một bức thư ngắn làm quen với bạn tỉnh khác, kể những điều em biết về thành phố của mình

>> Xem thêm:  Em Hãy Tả Con Vật Mà Em Yêu Thích Nhất | Bài Văn Hay

Comments are closed.