Business is booming.

Nghị luận xã hội :Để không bị chỉ trích thì hãy đừng làm gì cả, đừng nói gì cả và cũng sẽ chẳng có gì cả

Nghị luận xã hội:Để không bị chỉ trích thì hãy đừng làm gì cả, đừng nói gì cả và cũng sẽ chẳng có gì cả

Hướng dẫn

“Để không bị chỉ trích thì hãy đừng làm gì cả, đừng nói gì cả và cũng sẽ chẳng có gì cả”. (Elbert Hubbard)

Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.

Hướng dẫn

Giới thiêu vấn đề và giải thích ý nghĩ câu nói của Elbert Hubbard:

– Trong cuộc sống, có nhiều người có thái độ e ngại và né tránh dự luận, sự bị chỉ trích vì những việc mình làm, những lời mình nói. Elbert Hubbard có câu nói rằng: “Để không bị chỉ trích thì hãy đừng làm gì cả, đừng nói gì cả và cũng sẽ chẳng có gì cả”

– Câu nói của Hubbard là một lời chỉ trích, phê phán đối với những kẻ sống bạc nhược, e sự và né tránh; kêu gọi con người phải biết đương đầu với thử thách, và dư luận để dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Phân tích:

– Thái độ sống né tránh trách nhiệm, né tránh dư luận và sống cầu an, vụ lợi là một hiện tượng phổ biến trong xã hội.

– Đó là một thái độ sống, một lối sống tiêu cực, làm cản trở sự phát triển và hoàn thiện ở mỗi cá nhân và đối với toàn xã hội, hình thành một lối sống trong e ngại, lo sợ, khiến cho con người không dám làm gì, không dám nói gì dù trước việc đúng hay sai, tốt hay xấu.

Bàn luận:

– Thái độ sống né tránh, cầu an thực ra là một biểu hiện của sự ích kỉ, thiếu trách nhiệm, vụ lợi và cơ hội. Cần phải phê phán và loại bỏ lối sống đó để thúc đẩy sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Ngược lại với thái độ sống trên là thái độ sống dũng cảm, dám đương đầu và dám chịu trách nhiệm với những lời nói và việc làm của mình.

– Tuy nhiên trong cuộc sống, con người ta cũng cần phải cân nhắc kĩ về những lời nói và việc làm của mình, tránh những lời nói và việc làm có thể gây tổn thương và ảnh hưởng cho người khác và cho xã hội.

Bài học nhận thức và hành động: Cần dám nghĩ, dám làm, dám nói và dám đấu tranh; đông thời phải biết cân nhắc, lựa chọn lời nói và việc làm đúng đắn.
Bộ đề Nghị luận xã hội hay

Xem thêm:  Tập làm văn 6 đề 21: Tưởng tượng cuộc đọ sức của Sơn Tinh và Thủy Tinh trong điều kiện ngày nay.

Theo Vanmau.top


Comments are closed.