Business is booming.

Hãy tả ngôi nhà của em

Đề bài 2: Ngôi nhà là tổ ấm. là hạnh phúc được sống trong yêu thương cùng ông bà, cha mẹ, anh chị em, em hãy…